Compania Amber-Term are o experiență de 20 de ani în domeniul sistemelor de încălzire autonomă oferind un spectru larg de servicii în acest domeniu:

Departamentrul montări prestează următoarele servicii:

 • Calculul devizului de cheltuieli cu deplasare la fata locului;
 • Montarea cazanului pe combustibil solid (fără coș de fum) + darea în exploatare;
 • Montare coș de fum la cazan solid (autoturn din contul clientului);
 • Montarea cazanului electric și asamblarea sistemei de siguranță;
 • Montarea cazanului pe gaz;
 • Montarea coloana pe gaz;
 • Montarea convectorului pe gaz;
 • Montarea boilerului electric + robineti, filtre;
 • Montarea boilerului cu încălzire inderectă;
 • Montarea și conectarea radiatorului/uscătorului de oțel;
 • Montarea și conectarea radiatorului de aluminiu/bimetal/fontă;
 • Montarea punctului de apă rece și caldă;
 • Montare baterii apă;
 • Montare lavoar;
 • Montare vas veceu pe podea;
 • Montare vas veceu pe perete;
 • Montare vas bideu;
 • Montare cabina duș simplă;
 • Montare cabină duș complicată;
 • Montare cadă;
 • Montarea lăzii pentru colector (50cm);
 • Montarea lăzii pentru colector (>50cm);
 • Montare coloana încălzire sau apeduct;
 • Montare unui punct de canalizare;
 • Montarea unei coloane canalizare verticală;
 • Montare contorulu + accesorii (filtre, robineți, supapă, etc.);
 • Montare colectorului sau nod de distribuite cu pompă;
 • Montare traseu canalizare externă;
 • Montare traseu apă exterioară;
 • Montare traseu apă d. 20-25;
 • Montare traseu apă d. 32-40;
 • Montare traseu apă d.50-75;
 • Montarea egalizatorului;
 • Montarea pompei de circulație;
 • Montarea pompei hidrofor (<9m);
 • Montarea pompei hidrofor (>9m);
 • Montare robinet de golire a sistemei;
 • Montare robinet de siguranță (colț, drept);
 • Montare traseu  (distanța dintre două puncte) 10-20 m;
 • Montarea podelei calde (polistirol);
 • Monatrea podelei calde (peliculă reflectoare);
 • Montarea unei colde cu filtru;
 • Conectarea detecorului gaz;
 • Conectare vas de acumulare;
 • Conectare vas de expansiune;
 • Conectarea mașinei de spălat;
 • Conectarea termostatului pentru pompă;
 • Conectarea podelei calde (de la radiator, cazan, uscător, etc.);
 • Schimbarea sistemei la schibătorul de căldură din sobă;
 • Demontarea sistemei vechi, 1 radiator;
 • Demontarea sistemei vechi, 1 cazan de perete;
 • Demontarea sistemei vechi, 1 cazan pe podea;
 • Demontarea sistemei vechi, 1 coloana pe gaz/boiler;
 • Perforația canalului 1m/liniar (perete, podea), 2 țevi;
 • Perforația canalului 1m/liniar (perete, podea), >2 țevi;
 • Perforația pereților interiori, țevi (d. 20, 25, 32) grosimea peretelui >20 cm;
 • Perforația pereților interiori, țevi (d. 20, 25, 32) grosimea peretelui <20 cm;
 • Perforația peretelui pentru coșul de fum (d. 100);
 • Perforația peretelui pentru nod cu pompă;
 • Executarea filetului d.15;
 • Executarea filetului d.20;
 • Executarea filetului d.25;
 • Golirea sistemei;
 • Umplerea sistemei cu ajutorul pompei;
 • Echilibrarea termică a radiatoarelor;
 • Schimabrea ușii la frigider;
 • Confecționarea unui colector din PPR, d.40, d.50, d.63.

Deptartamentul proiectări prestează următoarele servicii:

Compania Amber-Term în colaborare cu Institutul de Proiectare „GAZPROIECT” SA. ce au ingineri licentiați în proiectări de geodezie, topografie, arhitectură, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, cu gaze, instalații și rețele de încălzire, ventilare și climatizare.

Obiectul strategic al companiei este de a asigura servicii de bună calitate la prețuri competitive în conformitate cu standartele europene, cu legislația și cerințele clientului.

Oferim servicii în sferele:

 • Instalații și rețele de alimentare cu gaze;
 • Arhitectură;
 • Geodezie și Topografie;
 • Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
 • Rezistența contrucțiilor;
 • Instalații și rețele de încălzire;
 • Intalații electrice;
 • Istalații de automatizare;
 • Instalații de protecție;
 • Instalații de telecomunicații;
 • Terasmente și lucrări de teren;
 • Executarea construcțiilor;
 • Lucrări de protecție a contrucțiilor și utilajelor;
 • Lucrări de finisare a contrucțiilor.