Blog

De ce este important să efectuăm verificarea tehnică anuală a centralei pe gaz?

verificarea centralei pe gaz

Centralele pe gaz sunt la moment utilaje foarte moderne care au plăci electronice sofisticate, cu diferiți senzori de siguranță, conectori și alte elemente de ultimă generație.

Astfel, operațiunile de întreținere sunt obligatorii inclusiv și pentru aceste utilaje smart.
Consumatorul este responsabil de efectuarea deservirii periodice a utilajului pe care-l deține în locuința sa, menținînd astfel în siguranță viața și bunurile proprii și a celor din jur (vecinii din imediata apropiere). Faptul că gazul natural este un lucru care ne asigură confortul, este evident, însă el poate deveni instant și foarte periculos dacă nu sunt respectate normele de securitate obligatorii la utilizarea gazelor în condiții casnice.

De multe ori, operatorii Service Centrului AMBER-TERM, primesc întrebări de genul ”În ce constă deservirea periodică a cazanului?”

Vom încerca să detaliem toți pașii pe care-i realizează inginerul în timpul mentenanței anuale: astfel, în cadrul vizitei la domiciliu, pentru efectuarea reviziei tehnice a centralei, specialistul nostru:

– va verifica cum funcționează toate componentele importante ale centralei (vasul de expansiune, ventilatorul, pompa de circulație);

– va demonta și curăța arzătorul și schimbătorul de căldură principal,

– va verifica și regla parametrii și consumul gazului – o centrală termică realizează amestecul de combustibil gazos cu aerul necesar arderii, de aceea trebuie verificat procentul de amestec. Deasemenea, datele obținute din analiza gazelor arse sunt foarte importante, pentru că acestea ne arată cât de corect funcționeaza arderea, cu indicarea cantităților de dioxid de carbon și monoxid de carbon (CO, CO2) și ale grupărilor NOx emise în atmosferă;

– va verifica lucrul centralei la conturul de încălzire și la cel de ACM (apă caldă menajeră);

– va explica și instrui consumatorul cu privrire la modalitatea de utilizare a centralei conform normelor de securitate în ramura gazificării.

În concluzie, centralele pe gaz au nevoie de deservire tehnică anuală. O centrală pe gaz care nu funcționează la parametri normali, are un randament scăzut, producând apă caldă menajeră sub valorile standard și agentul termic va fi obținut cu un consum mai mare de gaz natural.

Pentru a menține centrala în parametrii normali de lucru recomandați de uzina producătoare, este important ca toate reglajele de alimentare cu gaz, aer, parametrii de energie electrică sau ai agentului termic să fie verificate și ajustate cel puțin o dată pe an de profesioniși autorizați în domeniu.

Este mult mai ieftin să preîntîmpinați problemele ce pot apărea la centrala Dvs, prin mentenanță periodică, decît s-o reparați capital, uneori chiar în plină iarnă.

Service Centrul autorizat AMBER-TERM propune serviciul de întreținere periodică a cazanului Dvs la doar 800 lei.

Suplimentar serviciilor descrise în acest articol, contractul de deservire a cazanului mai include o reparație GRATIS în perioada valabilității contractului și pînă la  30 % reducere la piesele de schimb și la mărfurile comercializate de showroom-ul AMBER-TERM.

Efectuați lucrările cu pericol sporit de explozie doar cu personalul licențiat al companiilor autorizate în domeniu!

Nu riscați cu viața D-stră și a familiei D-stră contactați-ne prin chat-ul site-ului sau prin telefon 06 00 999 81.